Erasmus Biografi

  • Ezra Gilbert
  • 0
  • 2603
  • 287
Erasmus var den dominerande figuren i den tidiga humanistiska rörelsen. Varken en radikal eller en apolog, han är fortfarande en av de tidiga renässans kontroversiella figurerna.

Synopsis

Desiderius Erasmus från Rotterdam var en av Europa's mest kända och inflytelserika forskare. En man med stort intellekt som steg upp från magra början till att bli en av Europa'största tänkare, han definierade humanistiska rörelsen i norra Europa. Hans översättning till grekiska av Nya testamentet väckte en teologisk revolution, och hans åsikter om reformationen härdade dess mer radikala element.

Tidigt liv

Erasmus steg från obskur början och blev en av de ledande intellektuella figurerna i den tidiga norra renässansen. De flesta historiker tror att han föddes Gerard Gerardson 1466 (med många noterar hans troliga födelsedatum som 27 oktober) i Rotterdam, Holland. Hans far, som tros vara Roger Gerard, var en präst, och hans mor hette Margaret, dotter till en läkare. Han döptes med namnet "Erasmus", vilket betyder "älskad".

Erasmus började sin utbildning vid en ålder av 4 på en skola i Gouda, en stad nära Rotterdam. När han var nio år gammal skickade hans far honom till en prestigefylld latinsk grammatikskola, där hans naturliga akademiska förmåga blomstrade. Efter att hans föräldrar dog 1483 från pesten sattes Erasmus i vård av vårdnadshavare, som var fast vid att han blev munk. Medan han fick en personlig relation med Gud, förkastade han de hårda reglerna och strikta metoderna för tidens religiösa lärare.

En kort inblick i prästadömet

1492 tvingade fattigdom Erasmus till klosterlivet och han ordinerades till en katolsk präst, men det verkar som om han aldrig aktivt arbetade som präst. Det finns vissa bevis under denna tid på ett förhållande med en manlig student, men forskare är inte överens om dess omfattning. erasmus'livet förändrades dramatiskt när han blev sekreterare för Henry de Bergen, biskop av Chambray, som var imponerad av hans skicklighet i latin. Biskopen gjorde det möjligt för Erasmus att resa till Paris, Frankrike, för att studera klassisk litteratur och latin, och det var där han introducerades för renässanshumanismen.

Livet som en professionell forskare

Medan han var i Paris blev Erasmus känd som en utmärkt forskare och föreläsare. En av hans elever, William Blunt, Lord Montjoy, upprättade en pension för Erasmus, vilket tillät honom att anta ett liv för en oberoende lärare som flyttar från stad till stadhandledning, föreläser och motsvarar några av Europas mest lysande tänkare. 1499 reste han till England och träffade Thomas More och John Colet, som båda skulle ha ett stort inflytande på honom. Under de kommande tio åren delade Erasmus sin tid mellan Frankrike, Nederländerna och England och skrev några av sina bästa verk.

I början av 1500-talet övertalades Erasmus att undervisa på Cambridge och föreläsa i teologi. Det var under denna tid som han skrev Lösen av dårskap, en satirisk undersökning av samhället i allmänhet och kyrkans olika övergrepp. En annan inflytelserik publikation var hans översättning av Nya testamentet till grekiska 1516. Detta var en vändpunkt i teologin och tolkningen av skrifterna och utgjorde en allvarlig utmaning för teologiskt tänkande som hade dominerat universitet sedan 1200-talet. I dessa skrifter främjade Erasmus spridningen av klassisk kunskap för att uppmuntra till en bättre moral och större förståelse mellan människor.

Senare i livet

Den protestantiska reformationen bröt ut med publiceringen av Martin Luther's Nittifem avhandlingar 1517. Under de kommande tio åren skulle Erasmus vara inblandad i en intellektuell debatt om mänsklig natur, fri vilja och religion. Även om Erasmus stödde protestantiska ideal, var han emot radikalismen hos några av dess ledare, och 1523 fördömde han Luther's metoder i hans arbete De libero arbitrio.

Den 12 juli 1536, under förberedelserna för en flytt till Nederländerna, blev Erasmus sjuk och dog av ett dysenteriattack. Även om han förblev lojal mot kyrkan i Rom, fick han inte sista ritualer, och det finns inga bevis för att han bad om en präst. Detta verkar återspegla hans åsikt att det som betydde mest var en troende's direkta förhållande till Gud.
Ingen har kommenterat den här artikeln än.

Biografier om kända personer.
Din källa till riktiga berättelser om kända människor. Läs exklusiva biografier och hitta oväntade kontakter med dina favoritkändisar.